Hindi lang corruption o pulitika ang problema

Palagi ko nang nababasa sa ibang mga posts at peryodiko na corruption o pulitika ang puno’t dulo ng problema sa ating bansa.

Tingin ko, hindi ito kumpletong pagbasa ng nangyayari. Ang hindi pagsunod sa batas ang isa sa mga malalaking problema natin kaya hindi tayo makasulong. Simpleng pagtapon ng basura sa wastong lalagyan ay hindi magawa, ano pa kaya ang mga pagsunod alituntunin para sa ikabubuti ng turismo?

Hanggang hindi tayo natututo na lumagay sa tamang lugar at sumunod sa mga utos, sa tingin ko, matagal pa bago makamtan natin ang magandang buhay.

Halimbawa na lang kung naging mahigpit ka sa pagpapatupad ng utos, makakarinig ka sa ibang mga kababayan mo na ikaw ay “walang puso”. Parang may problema yata dito a? May iba na gagamit ang isang libo’t isang dahilan para makalusot at isa sa mga ito ay ang dahilan ng ‘kahirapan’.

Nakakasawa nang marinig.